Person: Elisabeth Scharang

Jack (2015)
-/10
Kinostart: 11.09.2015 (97 Minuten) - Genre: Drama
Will ich sehen
Liste
21831
Bewerten:
Bewertung gespeichert
Kick Out Your Boss (2014)
-/10
Kinostart: 21.11.2014 (90 Minuten) - Genre: Dokumentation
Will ich sehen
Liste
21648
Bewerten:
Bewertung gespeichert
Vielleicht in einem anderen Leben (2010)
-/10
Kinostart: 21.01.2011 (90 Minuten) - Genre: Drama-Krieg
Will ich sehen
Liste
10444
Bewerten:
Bewertung gespeichert
Meine liebe Republik
4/10
Kinostart: 21.09.2007 ( 80 Minuten) - Genre:  Doku
Will ich sehen
Liste
1230
Bewerten:
Bewertung gespeichert