Genre: Gangster

American Gangster
7/10
Kinostart: 16.11.2007 ( 158 Minuten) - Genre:  Gangster-Drama
Will ich sehen
Liste
1815
Bewerten:
Bewertung gespeichert
Bonnie And Clyde (1967)
10/10
Kinostart: Unbekannt (111 Minuten) - Genre: Gangster-Drama
Will ich sehen
Liste
8830
Bewerten:
Bewertung gespeichert
Bugsy
8/10
Kinostart: 12.03.1992 (137 Minuten) - Genre: Gangster-Drama
Will ich sehen
Liste
220
Bewerten:
Bewertung gespeichert
Casino
10/10
Kinostart: 14.03.1996 ( 178 Minuten) - Genre: Mafia-Drama
Will ich sehen
Liste
273
Bewerten:
Bewertung gespeichert
Chiko
7/10
Kinostart: 11.07.2008 ( 92 Minuten) - Genre:  Gangster-Drama 
Will ich sehen
Liste
3896
Bewerten:
Bewertung gespeichert
Der Einzelgänger (Thief)
8/10
Kinostart: 04.09.1981 ( 117 Minuten) - Genre:  Gangster-Thriller 
Will ich sehen
Liste
2419
Bewerten:
Bewertung gespeichert
Der Pate (1972)
10/10
Kinostart: 24.08.1972 (176 Minuten) - Genre: Mafia-Epos-Drama
Will ich sehen
Liste
206
Bewerten:
Bewertung gespeichert
Der Pate 2 (1974)
10/10
Kinostart: 25.09.1975 (200 Minuten) - Genre: Mafia Epos
Will ich sehen
Liste
207
Bewerten:
Bewertung gespeichert
Der Pate 3
8/10
Kinostart: 21.02.1992 ( 169 Minuten) - Genre:  Mafia Epos 
Will ich sehen
Liste
3911
Bewerten:
Bewertung gespeichert
Donnie Brasco
7/10
Kinostart: 17.04.1997 (127 Minuten) - Genre: Mafia-Drama
Will ich sehen
Liste
234
Bewerten:
Bewertung gespeichert